Comite255 activity reports - comite255

activite big title

Дейност

activite content as table

Дейност

От 2010 г. насам комитетът е изготвил 243 становища, 67 от които са представени от първия комитет, 80 – от втория комитет и 96 – от третия комитет. В 113 случая тези становища засягат подновявания, а в 130 случая — първи мандати.

Общо 215 от становищата, представени от началото на работата на комитета през 2010 г., са благоприятни, а 28 са неблагоприятни. Не са дадени неблагоприятни становища относно кандидати за подновяване на мандата. Вследствие на това 21,5% (28 от общо 130) от становищата относно кандидати за първи мандат са неблагоприятни.

Комитетът редовно представя доклад за дейността си (публикуван на френски и на английски език).

 

 

icon pdf file

14/07/2022 Седми отчет за дейността

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Шести доклад за дейността

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Пети доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Четвърти доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Трети доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Втори доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN