Дейност - comite255

activite big title

Дейност

activite content as table

Дейност

От 2010 г. до 2017 г. комитетът издава 147 становища: 67 в периода между 2010 г. и 2014 г. и 80 в периода от 2014 г. до 2017 г. От тези становища 74 се отнасят за подновяване на мандати, а 73 — за първо назначаване.

От общо 147-те становища, издадени от комитета от началото на дейността му, 13 са отрицателни. Няма нито едно отрицателно становище във връзка с подновяване на мандат. Това означава, че 19,2 % (14 от 73) от становищата във връзка с първо назначаване са отрицателни.

Комитетът редовно представя доклад за дейността си (публикуван на френски и на английски език).

 

 

icon pdf file

28/02/2018 Шести доклад за дейността

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Пети доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Четвърти доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Трети доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Втори доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Доклад за дейността

Текстът е публикуван на: FR EN