Data Protection - comite255

Privacy statement

Декларация за освобождаване от правна отговорност

Комитетът, предвиден в член 255 от ДФЕС, поддържа този уебсайт с цел подобряване на публичния достъп до информацията за неговата дейност. Стремим се тази информация да бъде винаги актуална и точна. Комитетът обаче не носи никаква отговорност за материалите на този уебсайт. Тези материали:

  • съдържат информация единствено от общ характер, чието предназначение не е да отразява конкретни обстоятелства, свързани с лица или организации;
  • не са непременно изчерпателни, пълни, точни или актуални;
  • понякога препращат към външни уебсайтове, над които Комитетът няма контрол и за които не носи отговорност;
  • не представляват професионална или юридическа консултация (ако ви е нужен конкретен съвет, следва винаги да се обръщате към квалифициран специалист).

Трябва да имате предвид, че не може да се гарантира, че документите, достъпни онлайн, съответстват изцяло на официално приетите текстове. За автентично се смята само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в електронните издания на Официален вестник на Европейския съюз.

Стремим се да сведем до минимум смущенията, предизвикани от технически грешки. Възможно е все пак данни или информация, поместени на нашия уебсайт, да са създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки, поради което не можем да гарантираме, че в обслужването ни няма да има временни прекъсвания или проблеми от подобен характер. Ако бъдем уведомени за наличието на грешки, ще се постараем да ги отстраним. Комитетът обаче не поема отговорност за преки или непреки вреди, които могат да възникнат в резултат от ползването на уебсайта.