Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

Предговор

Съдиите и генералните адвокати в Съда и в Общия съд на Европейския съюз се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки след консултация с комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Този комитет е създаден с Договора от Лисабон, който влиза в сила на 1 декември 2009 г. Задачата му е „да дава становище относно годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат на Съда и на Общия съд, преди правителствата на държавите членки да ги назначат“.

Комитетът започва работа на 1 март 2010 г., веднага след влизането в сила на двете решения 2010/124/EC и 2010/125/EC от 25 февруари 2010 г., с които Съветът на Европейския съюз определя правилата за функциониране на комитета и съответно назначава членовете на първия комитет.

composition titre

Състав

Издател на активи

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Настоящи членове на комитета

Allan
Rosas

Mirosław
Wyrzykowski

Frank
Clarke

Carlos
Lesmes Serrano

Maria Eugenia
Martins De Nazare Ribeiro

Andrea
Voßkuhle

Julia
Laffranque