Činnosť - comite255

activite big title

Činnosť

activite content as table

Činnosť

V období rokov 2010 až 2017 výbor vydal 147 stanovísk, z ktorých 67 v období rokov 2010 – 2014 a 80 v rokoch od 2014 až 2017. Tieto stanoviská sa v 74 prípadoch týkali obnovenia mandátu a v 73 prípadoch prvého mandátu.

Celkovo 13 zo 147 stanovísk vydaných výborom od začiatku jeho činnosti bolo negatívnych. Žiadne negatívne stanovisko nebolo vydané v súvislosti so žiadosťou na obnovenie mandátu. Z toho vyplýva, že 19,2 % (14 zo 73) stanovísk k vhodnosti kandidátov na prvé vymenovanie bolo negatívnych.

Výbor pravidelne vypracúva správu o činnosti (dostupná vo francúzskom a anglickom jazyku).

 

 

icon pdf file

28/02/2018 Šiesta správa o činnosti

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Piata správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Štvrtá správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Tretia správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Druhá správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN

 

Committee Footer web content element