Comite255 activity reports - comite255

activite big title

Činnosť

activite content as table

Činnosť

Od roku 2010 vydal výbor spolu 243 stanovísk, z ktorých 67 vydal prvý, 80 druhý a 96 tretí výbor. Tieto stanoviská sa zaoberali v 113 prípadoch obnovením mandátov a v 130 prípadoch prvými mandátmi.

Celkovo bolo od začiatku práce výboru (od 2010) vydaných 215 priaznivých stanovísk, kým 28 stanovísk bolo nepriaznivých. Ku kandidátom na obnovenie mandátu neboli vydané žiadne nepriaznivé stanoviská. V dôsledku toho bolo 21,5 % (28 zo 130) stanovísk ku kandidátom na prvé funkčné obdobie záporných.

Výbor pravidelne vypracúva správu o činnosti (dostupná vo francúzskom a anglickom jazyku).

 

 

icon pdf file

14/07/2022 Siedma správa o činnosti

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Šiesta správa o činnosti

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Piata správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Štvrtá správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Tretia správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Druhá správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Správa o činnosti

Dostupná vo: FR EN