Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Delovanje

content

 

step 1 of the procedure

Prošnja za kandidaturo

Generalni sekretariat Sveta prejme kandidaturo za opravljanje nalog sodnika ali generalnega pravobranilca Sodišča ali Splošnega sodišča Evropske unije.

 

step 2 of the procedure

Posredovanje prošnje

Generalni sekretariat to kandidaturo pošlje predsedniku odbora.

 

step 3 of the procedure

Preučitev vloge

Odbor nato preuči vlogo.

Od vlade zadevne države članice in od kandidata lahko zahteva predložitev dodatnih informacij o kandidaturi.

 

step 4 of the procedure

Razgovor s kandidatom

Člani odbora nato eno uro posvetijo razgovoru s kandidatom. Če gre za prošnjo za podaljšanje mandata sodnika ali generalnega pravobranilca, ki je že nastopil funkcijo, se preučitev opravi brez razgovora s kandidatom.

 

step 5 of the procedure

Obrazloženo mnenje

Odbor izda obrazloženo mnenje, ki se posreduje predstavnikom vlad držav članic.