Comite255 activity reports - comite255

activite big title

Dejavnost

activite content as table

Dejavnost

Odbor je od leta 2010 dal 243 mnenj – 67 od teh mnenj je dal prvi odbor, 80 drugi odbor in 96 tretji odbor. Ta mnenja so se v 113 primerih nanašala na podaljšanje mandatov, v 130 primerih pa na prve mandate.

Od začetka dela odbora leta 2010 je bilo pozitivnih skupno 215 mnenj, 28 pa negativnih. O kandidatih za podaljšanje mandata ni bilo danih negativnih mnenj. To pomeni, da je bilo 21,5 % (28 od 130) mnenj o kandidatih za prvi mandat negativnih.

Odbor redno izdaja poročila o svoji dejavnosti (na voljo v francoščini in v angleščini).

 

 

icon pdf file

14/07/2022 sedmo poročilo o dejavnostih

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Šesto poročilo o dejavnosti

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Peto poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Četrto poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Tretje poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Drugo poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN