Dejavnost - comite255

activite big title

Dejavnost

activite content as table

Dejavnost

Odbor je od leta 2010 do leta 2017 izdal 147 mnenj, in sicer 67 v zvezi z obdobjem od leta 2010 do leta 2014, 80 pa v zvezi z obdobjem od leta 2014 do leta 2017. Ta mnenja so se v 74 primerih nanašala na podaljšanje mandatov, v 73 primerih pa je šlo za prve mandate.

Od 147 mnenj, ki jih je odbor izdal od začetka svoje dejavnosti, jih je bilo skupaj 13 odklonilnih. Nobeno odklonilno mnenje ni bilo izdano v zvezi s kandidaturo za podaljšanje mandata. To pomeni, da je bilo 19,2 % (14 od 73) mnenj o kandidaturah za prvi mandat odklonilnih.

Odbor redno izdaja poročila o svoji dejavnosti (na voljo v francoščini in v angleščini).

 

 

icon pdf file

28/02/2018 Šesto poročilo o dejavnosti

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Peto poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Četrto poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Tretje poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Drugo poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Poročilo o dejavnosti

Na voljo v: FR EN

 

Committee Footer web content element