Data Protection - comite255

Privacy statement

Izjava o omejitvi odgovornosti

Odbor iz člena 255 PDEU vzdržuje to spletno stran, da bi izboljšal dostop javnosti do informacij o dejavnostih odbora. Naš cilj je zagotoviti, da bi bile te informacije ažurne in točne. Vendar pa odbor ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z gradivom na tej strani. To gradivo:

  • vsebuje zgolj informacije splošnega značaja, ki se ne nanašajo na konkretne okoliščine nobene fizične ali pravne osebe;
  • ni nujno izčrpno, popolno, točno ali ažurirano;
  • včasih vsebuje povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi odbor nima nobenega nadzora in za katere odbor ne prevzema odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasveti (za konkretne nasvete se vselej obrnite na ustrezno usposobljenega strokovnjaka).

Prosimo, da upoštevate, da ni mogoče zagotoviti, da bi bil dokument, ki je na voljo na spletni strani, natančna kopija uradno sprejetega besedila. Za verodostojne veljajo samo zakonodajni akti Evropske unije, ki so objavljeni v elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije.

Naš cilj je čim bolj zmanjšati motnje, do katerih prihaja zaradi tehničnih napak. Vendar pa je mogoče, da so bili nekateri podatki ali informacije na naši spletni strani pripravljeni ali strukturirani v datotekah ali formatih, ki niso brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da taki problemi ne bodo prekinjali ali kako drugače motili naše storitve. Morebitne napake, na katere bomo opozorjeni, bomo skušali odpraviti. Vendar odbor ne prevzema odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe te strani.