Sestava - comite255

composition title

Sestava

Composition

Sedanji člani odbora

Odbor sestavlja sedem oseb, izbranih med nekdanjimi člani Sodišča in Splošnega sodišča Evropske unije, člani nacionalnih vrhovnih sodišč ter priznanimi pravniki, od katerih eno predlaga Evropski parlament.

Člane odbora imenuje Svet na predlog predsednika Sodišča za obdobje štirih let.

Odboru od 1. marca 2018 predseduje Christiaan Timmermans. V sedanji sestavi so Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle in Mirosław Wyrzykowski (glej Sklep Sveta št. 2017/2262 z dne 4. decembra 2017).

[glej tudi Prejšnja sestava odbora ]

 

 

Objavi pripomočke

Allan Rosas

Rojen leta 1948; doktor prava Univerze v Turkuju (Turun yliopisto) v mestu Turku/Åbo (Finska); profesor prava na Turun yliopisto (1978–1981) in na Åbo Akademi (1981–1996); direktor Inštituta za človekove pravice na Åbo Akademi (1985–1995); zastopnik finske vlade v vlogi člana ali svetovalca finskih delegacij na različnih mednarodnih konferencah in srečanjih, član in izvedenec vladnih ali parlamentarnih pravnih odborov na Finskem, pa tudi pri OZN, Unescu, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Svetu Evrope (1977–1995); direktor in glavni pravni svetovalec pravne službe Evropske komisije, pristojen za zunanje odnose (1995–2001); namestnik generalnega direktorja pravne službe Evropske komisije (2001–2002); sodnik Sodišča (2002–2019); gostujoči profesor na Evropski akademiji, Univerzi v Gentu, Univerzi v Helsinkih ter redni predavatelj na Turun yliopisto; od leta 2019 član neodvisnega odbora Evropske komisije za etiko.

Mirosław Wyrzykowski

Rojen leta 1950; doktor pravnih znanosti (univerza v Varšavi, 1975); doktorska habilitacija (1986); profesor prava na univerzi v Varšavi (1991); vodja oddelka za ustavne svoboščine in pravice pri uradu komisarja za pravice državljanov (1988–1990); član zakonodajnega sveta predsednika vlade (1990–1993 in 1996–2001); profesor na švicarskem inštitutu za primerjalno pravo (1990–1995); namestnik dekana (1996–1999) in dekan (1996–1999) pravne fakultete univerze v Varšavi; direktor centra za ustavnost in pravno kulturo na inštitutu za javne zadeve (1996–2001); gostujoči profesor na srednjeevropski univerzi v Budimpešti (1997–2014); član odbora za pravno svetovanje na ministrstvu za zunanje zadeve (1999–2001 in 2012–2016); sodnik na ustavnem sodišču (2001–2010); predsednik odbora za pravno znanost na poljski akademiji znanosti (2011–2015); predavatelj med drugim na univerzah v Parizu (Sorbona), Bonnu, Sydneyju, Konstanzu, Bayreuthu; član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od februarja 2016.

Frank Clarke

Rojen leta 1951; diploma iz matematike in ekonomije na University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); pomočnik odvetnika (1973–1985); glavni odvetnik (1985–2004); profesor na King's Inns (1978–1995); predsednik odvetniške zbornice (1993–1995); Bencher (član upravnega odbora) na King's Inns (1995); član sveta mednarodne odvetniške zbornice (1997–2004), sopredsedujoči na Forum for Barristers and Advocates (1998–2002); predsednik sveta na King's Inns (1999–2004); sodnik na High Court (2004–2012); predsednik referendumske komisije na drugem referendumu o Lizbonski pogodbi (2009); Judge in Residence na Griffith College, Dublin (od leta 2010); izredni profesor, Trinity College, Dublin (od leta 2012); izredni profesor, University College, Cork (od leta 2013); prejemnik nagrade Distinguished Fellowship na Griffith College (2017); sodnik na vrhovnem sodišču (2012–2017); predsednik sodišča (od leta 2017); član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Rojen leta 1958; diploma iz prava na neodvisni univerzi v Madridu (1980); sodnik na sodišču v San Mateu, Castellón de la Plana (1984); pravnik na državnem tožilstvu pri okrožnem sodišču v Alicanteju (1984); tožilec na višjem sodišču v avtonomni regiji Madrid (1985–1992); tožilec na ustavnem sodišču (1992–1993); specializirani sodnik v senatu za upravne spore pri višjem sodišču avtonomne regije Valencia (1993–1996); generalni direktor za ugovor vesti (ministrstvo za pravosodje) (1996–2000); generalni direktor za odnose s sodno upravo (ministrstvo za pravosodje) (2000–2004); predsednik senata za upravne spore pri nacionalnem višjem sodišču (1997–2005); izvoljeni predsednik nacionalnega višjega sodišča (2008–2009); sodnik v tretjem senatu (za upravne spore) na vrhovnem sodišču (od leta 2010); predsednik vrhovnega sodišča in splošnega sodnega sveta (od leta 2013); član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Rojena leta 1956; študij prava v Lizboni, Bruslju in Strasbourgu; advogada na Portugalskem (1982–1984) in v Bruslju (1984–1986); svobodna raziskovalka na Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles (1984–1985); strokovna sodelavka pri portugalskem sodniku na Sodišču, J. C. Moitinhu de Almeidi (1986–2000), nato pri predsedniku Sodišča prve stopnje, B. Vesterdorfu (2000–2003); sodnica na Splošnem sodišču Evropske unije (2003–2016), predsednica senata (2007–2010 in 2013–2016); predsednica odbora za Poslovnik Splošnega sodišča (2013–2016); članica odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2018.

Andrea Voßkuhle

Rojen leta 1963; študij prava na univerzah v Bayreuthu in Münchnu (1983–1989); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Münchnu (1992); univerzitetna habilitacija, pridobljena na univerzi v Augsburgu (1998); imenovan za univerzitetnega profesorja na univerzi v Freiburgu im Breisgau, direktor inštituta za politologijo in filozofijo prava (1999); Fellow na Wissenschaftskolleg v Berlinu (2006–2007); član oddelka za družbene vede na akademiji znanosti v Berlinu in Brandenburgu (od leta 2007) in na nemški akademiji znanosti Leopoldina (od leta 2018); podpredsednik zveznega ustavnega sodišča in predsednik drugega senata Sodišča (od leta 2008); predsednik zveznega ustavnega Sodišča (od leta 2010); član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2014.

Julia Laffranque

Rojen leta 1974; študij prava: Univerza v Hamburgu (Nemčija), Univerza v Tartuju (Estonija); LL.M. (Magister legum), Univerza Westfälische Wilhelms-Universität v Münstru (Nemčija), podiplomski študij: Univerza v Kielu (Nemčija), Evropski univerzitetni inštitut (Firence, Italija); doktorat prava, Univerza v Tartuju (Estonija); strokovnjak za pravo Evropske unije, vodja oddelka za pravo Evropske unije in zunanje odnose ter namestnik generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje (Estonija) (1996–2004); napotitve v pravno službo Evropske komisije, na francosko in švedsko ministrstvo za pravosodje, v francoski državni svet in na nemško zvezno upravno sodišče; predavatelj in docent evropskega prava na različnih univerzah v obdobju 1999–2010; profesor evropskega prava na Univerzi v Tartuju v obdobju 2011–2016, od leta 2016 pa gostujoči profesor; sodnik estonskega vrhovnega sodišča (2004–2011 in 2020); član Stalnega arbitražnega sodišča (2011–2016); sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice (2011–2020); namestnik direktorja Akademije za evropsko pravo (ERA) leta 2021; predsednik Mednarodnega združenja za evropsko pravo (FIDE) (2010–2021), predsednik Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov pri Svetu Evrope (CCJE) (2008–2010), član znanstvenega odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA).

Committee Footer web content element