Sestava - comite255

composition title

Sestava

Composition

Sedanji člani odbora

Odbor sestavlja sedem oseb, izbranih med nekdanjimi člani Sodišča in Splošnega sodišča Evropske unije, člani nacionalnih vrhovnih sodišč ter priznanimi pravniki, od katerih eno predlaga Evropski parlament.

Člane odbora imenuje Svet na predlog predsednika Sodišča za obdobje štirih let.

Odboru od 1. marca 2018 predseduje Christiaan Timmermans. V sedanji sestavi so Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle in Mirosław Wyrzykowski (glej Sklep Sveta št. 2017/2262 z dne 4. decembra 2017).

[glej tudi Prejšnja sestava odbora ]

Objavi pripomočke

Christiaan Timmermans

Rojen leta 1941; strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1966–1969); uradnik na Evropski komisiji (1969–1977); doktor pravnih znanosti (univerza v Leidnu, 1973); profesor evropskega prava na univerzi v Groningenu (1977–1989); nadomestni sodnik na višjem sodišču v Arnhemu; namestnik generalnega direktorja pravne službe pri Evropski komisiji (1989–2000); predstojnik za pravo evropskega sodnega varstva na univerzi v Amsterdamu (1997–2004) ter gostujoči profesor na univerzi v Cambridgeu in Fordham Law School (New York); sodnik na Sodišču (2000–2010); predstojnik katedre Pieter Sanders na pravni fakulteti univerze v Rotterdamu (2010–2012); Fernand Braudel Fellow na evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah (2011); podpredsednik razsodišča pri organu zveze UEFA za finančni nadzor od leta 2012; član odbora Evropske komisije za etiko od leta 2016; član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2014 in predsednik odbora od marca 2018.

Simon Busuttil

Rojen leta 1969; doktor pravnih znanosti (univerza na Malti, 1993); magisterij iz evropskih študij (univerza v Sussexu, 1994); magisterij iz mednarodnega prava (univerza na Malti, 1995); član odvetniške zbornice na Malti (od leta 1994); gostujoči predavatelj na univerzi na Malti; član osrednje malteške pogajalske ekipe za pristop k EU (1999–2003); vodja informacijskega centra Malta - EU, odgovoren za kampanjo javnega komuniciranja pred referendumom o EU (1999–2003); poslanec Evropskega parlamenta (2004–2013); tiskovni predstavnik EPP v odboru Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (2009–2013); predsednik nacionalne stranke, Malta (2012-2013); vodja opozicije, predsednik nacionalne stranke (2013–2017); član poslanske zbornice, Malta (od leta 2013); član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2018.

Frank Clarke

Rojen leta 1951; diploma iz matematike in ekonomije na University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); pomočnik odvetnika (1973–1985); glavni odvetnik (1985–2004); profesor na King's Inns (1978–1995); predsednik odvetniške zbornice (1993–1995); Bencher (član upravnega odbora) na King's Inns (1995); član sveta mednarodne odvetniške zbornice (1997–2004), sopredsedujoči na Forum for Barristers and Advocates (1998–2002); predsednik sveta na King's Inns (1999–2004); sodnik na High Court (2004–2012); predsednik referendumske komisije na drugem referendumu o Lizbonski pogodbi (2009); Judge in Residence na Griffith College, Dublin (od leta 2010); izredni profesor, Trinity College, Dublin (od leta 2012); izredni profesor, University College, Cork (od leta 2013); prejemnik nagrade Distinguished Fellowship na Griffith College (2017); sodnik na vrhovnem sodišču (2012–2017); predsednik sodišča (od leta 2017); član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Rojen leta 1958; diploma iz prava na neodvisni univerzi v Madridu (1980); sodnik na sodišču v San Mateu, Castellón de la Plana (1984); pravnik na državnem tožilstvu pri okrožnem sodišču v Alicanteju (1984); tožilec na višjem sodišču v avtonomni regiji Madrid (1985–1992); tožilec na ustavnem sodišču (1992–1993); specializirani sodnik v senatu za upravne spore pri višjem sodišču avtonomne regije Valencia (1993–1996); generalni direktor za ugovor vesti (ministrstvo za pravosodje) (1996–2000); generalni direktor za odnose s sodno upravo (ministrstvo za pravosodje) (2000–2004); predsednik senata za upravne spore pri nacionalnem višjem sodišču (1997–2005); izvoljeni predsednik nacionalnega višjega sodišča (2008–2009); sodnik v tretjem senatu (za upravne spore) na vrhovnem sodišču (od leta 2010); predsednik vrhovnega sodišča in splošnega sodnega sveta (od leta 2013); član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Rojena leta 1956; študij prava v Lizboni, Bruslju in Strasbourgu; advogada na Portugalskem (1982–1984) in v Bruslju (1984–1986); svobodna raziskovalka na Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles (1984–1985); strokovna sodelavka pri portugalskem sodniku na Sodišču, J. C. Moitinhu de Almeidi (1986–2000), nato pri predsedniku Sodišča prve stopnje, B. Vesterdorfu (2000–2003); sodnica na Splošnem sodišču Evropske unije (2003–2016), predsednica senata (2007–2010 in 2013–2016); predsednica odbora za Poslovnik Splošnega sodišča (2013–2016); članica odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2018.

ANDREA VOßKUHLE

Rojen leta 1963; študij prava na univerzah v Bayreuthu in Münchnu (1983–1989); doktorat iz pravnih znanosti z univerze v Münchnu (1992); univerzitetna habilitacija, pridobljena na univerzi v Augsburgu (1998); imenovan za univerzitetnega profesorja na univerzi v Freiburgu im Breisgau, direktor inštituta za politologijo in filozofijo prava (1999); Fellow na Wissenschaftskolleg v Berlinu (2006–2007); član oddelka za družbene vede na akademiji znanosti v Berlinu in Brandenburgu (od leta 2007) in na nemški akademiji znanosti Leopoldina (od leta 2018); podpredsednik zveznega ustavnega sodišča in predsednik drugega senata Sodišča (od leta 2008); predsednik zveznega ustavnega Sodišča (od leta 2010); član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od marca 2014.

Mirosław Wyrzykowski

Rojen leta 1950; doktor pravnih znanosti (univerza v Varšavi, 1975); doktorska habilitacija (1986); profesor prava na univerzi v Varšavi (1991); vodja oddelka za ustavne svoboščine in pravice pri uradu komisarja za pravice državljanov (1988–1990); član zakonodajnega sveta predsednika vlade (1990–1993 in 1996–2001); profesor na švicarskem inštitutu za primerjalno pravo (1990–1995); namestnik dekana (1996–1999) in dekan (1996–1999) pravne fakultete univerze v Varšavi; direktor centra za ustavnost in pravno kulturo na inštitutu za javne zadeve (1996–2001); gostujoči profesor na srednjeevropski univerzi v Budimpešti (1997–2014); član odbora za pravno svetovanje na ministrstvu za zunanje zadeve (1999–2001 in 2012–2016); sodnik na ustavnem sodišču (2001–2010); predsednik odbora za pravno znanost na poljski akademiji znanosti (2011–2015); predavatelj med drugim na univerzah v Parizu (Sorbona), Bonnu, Sydneyju, Konstanzu, Bayreuthu; član odbora, določenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, od februarja 2016.

Committee Footer web content element