Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

KOMMITTEN

FÖRESKRIVEN I ARTIKEL 255 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

Avant propos home page

Förord

Domarna och generaladvokaterna vid Europeiska unionens domstol och tribunal utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd efter yttrande av en kommitté enligt artikel 255 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna kommitté inrättades genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009. Kommittén har till uppgift att ”avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare och generaladvokat i domstolen och tribunalen innan medlemsstaternas regeringar ombesörjer utnämningarna”.

Kommittén inledde sin verksamhet den 1 mars 2010, det vill säga samtidigt som de båda besluten nr 2010/124/UE  och  nr 2010/125/UE Kommittén inledde sin verksamhet den 1 mars 2010, det vill säga samtidigt som de båda besluten

composition titre

Sammansättning

Innehållspublicerare

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Kommitténsnuvarande ledamöter

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris