Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

Förord

Domarna och generaladvokaterna vid Europeiska unionens domstol och tribunal utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd efter yttrande av en kommitté enligt artikel 255 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna kommitté inrättades genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009. Kommittén har till uppgift att ”avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare och generaladvokat i domstolen och tribunalen innan medlemsstaternas regeringar ombesörjer utnämningarna”.

Kommittén inledde sin verksamhet den 1 mars 2010, det vill säga samtidigt som de båda besluten nr 2010/124/UE  och  nr 2010/125/UE Kommittén inledde sin verksamhet den 1 mars 2010, det vill säga samtidigt som de båda besluten

composition titre

Sammansättning

Innehållspublicerare

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Kommitténsnuvarande ledamöter

Allan
Rosas

Mirosław
Wyrzykowski

Frank
Clarke

Carlos
Lesmes Serrano

Maria Eugenia
Martins De Nazare Ribeiro

Andrea
Voßkuhle

Julia
Laffranque

Committee Footer web content element