Verksamhet - comite255

activite big title

Verksamhet

activite content as table

Verksamhet

Mellan åren 2010 och 2017 avgav kommittén 147 yttranden, varav 67 avsåg perioden 2010–2014 och 80 perioden 2014–2017. Dessa yttranden rörde i 74 fall förnyade mandat och i 73 fall nya utnämningar.

Sedan kommittén inledde sin verksamhet har sammantaget 13 av 147 yttranden varit negativa. Inget negativt yttrande har avgetts beträffande en ansökan om förnyat mandat. Följaktligen var 19,2 procent (14 av 73) av yttrandena beträffande ansökningar om nya utnämningar negativa.

Kommittén avger regelbundet en verksamhetsrapport (tillgänglig på franska och engelska).

 

 

icon pdf file

28/02/2018 Sjätte verksamhetsrapporten

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Femte verksamhetsrapporten

Tillgängliga versioner: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Fjärde verksamhetsrapporten

Tillgängliga versioner: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Tredje verksamhetsrapporten

Tillgängliga versioner: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Andra verksamhetsrapporten

Tillgängliga versioner: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Verksamhetsrapport

Tillgängliga versioner: FR EN

 

Committee Footer web content element