Comite255 activity reports - comite255

activite big title

Verksamhet

activite content as table

Verksamhet

Sedan 2010 har kommittén avgett 243 yttranden, varav 67 avgavs av den första kommittén, 80 av den andra kommittén och 96 av den tredje kommittén. Dessa yttranden har i 113 fall avsett förlängning och i 130 fall en första mandatperiod.

Totalt har 215 av de yttranden som avgetts sedan kommittén inledde sitt arbete 2010 varit positiva och 28 har varit negativa. Inga negativa yttranden har avgetts om kandidater i fråga om förlängning av en mandatperiod. Följaktligen har 21,5 % (28 av 130) av yttrandena om kandidater till en första mandatperiod varit negativa.

Kommittén avger regelbundet en verksamhetsrapport (tillgänglig på franska och engelska).

 

 

icon pdf file

14/07/2022 Sjunde verksamhetsrapporten

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Sjätte verksamhetsrapporten

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Femte verksamhetsrapporten

Tillgängliga versioner: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Fjärde verksamhetsrapporten

Tillgängliga versioner: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Tredje verksamhetsrapporten

Tillgängliga versioner: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Andra verksamhetsrapporten

Tillgängliga versioner: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Verksamhetsrapport

Tillgängliga versioner: FR EN