Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Funktionssätt

content

 

step 1 of the procedure

Ansökan om tjänst

Rådets generalsekretariat erhåller en ansökan om tjänst som domare eller generaladvokat vid Europeiska unionens domstol eller tribunal.

 

step 2 of the procedure

Överföring av ansökan

Generalsekretariatet översänder ansökan till kommitténs ordförande.

 

step 3 of the procedure

Prövning av ansökan

Kommittén prövar ansökan.

Den kan begära att regeringen i det berörda landet och kandidaten ska lämna kompletterande upplysningar beträffande ansökan.

 

step 4 of the procedure

Utfrågning av kandidaten

Kandidaten frågas sedan ut av ledamöterna i kommittén under en timme. När det är fråga om att förnya en domares eller en generaladvokats mandat sker prövningen av ansökan utan utfrågning av kandidaten.

 

step 5 of the procedure

Motiverat yttrande

Kommittén avger ett motiverat yttrande som överlämnas till företrädarna för medlemsstaternas regeringar.